Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Jak lze uzamknout obrazovku na LG G4?

  • Jiné
  • Jiné
  • Provoz
  • Tablety, Telefony
  • Naposledy aktualizováno 14/07/2015

Jak lze uzamknout obrazovku na LG G4?

function Základní nastavení zámku obrazovky na LG G4

             Váš telefon automaticky používá zámek obrazovky jako prevenci před neúmyslnou aktivací funkcí.

             Můžete si vybrat zabezpečení telefonu tak, že jej pouze odemknete pro přístup k  Vašim datům, nákupu aplikací apod.

             Pro nastavení bezpečnosti na ochranu proti neautorizovanému použití můžete zvolit zabezpečení (jako Knock Code, Gesto, PIN nebo heslo),

             které je zapotřebí zadat pro odemknutí telefonu. Pokud chcete, můžete zámek telefonu úplně vypnout (nastavit na Žádné).

          Poznámka: Některá nastavení, Menu nebo ikony se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru nebo poskytovateli bezdrátové sítě.


          1. Nastavení sekvence zámku obrazovky
 

                 Postupujte dle následujících kroků pro první nastavení odemykací sekvence nebo pro vypnutí předchozí sekvence.

 

                 ① Na domovské obrazovce klepněte na Aplikace icon > Nastavení icon > záložka Displej > Uzamknout obrazovku icon

                 ② Klepněte na Vyberte zámek obrazovky.

                 ③ Klepněte na Žádné, Posunutí, Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo.
                      - Žádné: Není nastaven žádný zámek, čili obrazovka nebude nikdy uzamčena a lze ji kdykoliv použít.
                      - Posunutí: Posunutím prstu jakýmkoliv směrem na obrazovce ji odemknete.
                      - Knock Code: Vytvořte si vlastní Knock Code. Když je obrazovka vypnuta, lze ji zadáním sekvence kdekoliv na obrazovce odemknout

                                                   a zárověň se zobrazí přímo domovská obrazovka.

                                                   Přečtěte si vysvětlení a klepněte na DALŠÍ. Zvolte sekvenci třemi až osmi doteky na obrazovku v poli 2x2 pro nastavení

                                                   zámku Knock Code a poté klepněte na tlačítko POKRAČOVAT. Sekvenci zopakujte a klepněte na POTVRDIT.

                        Poznámka: Postpupujte dle instrukcí na displeji pro vytvoření záložního PINu pro případ, že sekvenci zapomenete.

                      - Gesto: Odemyká obrazovku použitím gesta, které vykreslíte prstem. Pokud gesto zadáváte poprvé, zobrazí se vysvětlení s instrukcemi,

                                        jak jej vytvořit.

                                        Přečtěte si vysvětlení a klepněte na DALŠÍ. Zvolte gesto (spojte nejméně 4 tečky) a klepněte na POKRAČOVAT.

                                        Poté gesto zopakujte a klepněte na POTVRDIT.

                                        Poznámka: Postupujte dle instrukcí pro vytvoření záložního PINuu pro případ, že gesto zapomenete.

                      - PIN: Odemyká obrazovku pomocí číselné sekvence. Vložte PIN (nejméně čtyřmístný) a klepněte na POKRAČOVAT.

                                  PIN zopakujte a klepněte na OK pro potvrzení.
                      - Heslo: Odemyká obrazovku pomocí alfanumerické sekvence. Vložte heslo (nejméně 4 znaky) a klepněte na POKRAČOVAT.

                                      Zadejte heslo znovu a klepněte na OK pro potvrzení.

 

          2. Změna sekvence zámku obrazovky

 

                 ① Na domovské obrazovce klepněte na Aplikace icon > Nastavení icon > záložka Displej > Uzamknout obrazovku icon

                 ② Klepněte na Vyberte zámek obrazovky.

                 ③ Vložte aktuální sekvenci zámku.

                 ④ Klepněte na Žádné, Posunutí, Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo.

                 ⑤ Postupujte dle instrukcí pro pokračování změny zámku obrazovky.

 

          3. Zapomenutá sekvence zámku obrazovky

            

                 Pokud jste v zařízení přihlášeni do svého Google účtu, můžete po zadání pěti nesprávných sekvencích odemknout telefon následujícím postupem:

 

                 Zapomenutý Knock code?

                 ① Po pěti nesprávných sekvencích Knock Code se zobrazí hlášení "Byl zadán špatný Knock Code pětkrát v řadě za sebou..."

                      a vpravo dole tlačítko "Zapomenutý kód Knock". Přečtěte si upozornění a klepněte na OK.

                 ② Pak se objeví stejné zadávací pole 2x2 jako při prvním nastavení sekvence pro její přesnější zadání.

                 ③ Zadáte-li nesprávnou sekvenci po šesté, není již možné ji zadat znovu. Budete vyzváni k odemknutí telefonu záložním PINem,

                     který jste zadali při prvním nastavení sekvence. Po vložení PINu klepněte na OK pro odemknutí telefonu.

 

                 Zapomenuté gesto?

                 ① Klepněte na Zapomněli jste gesto? vpravo dole.

                 ② Vložte název Google účtu (email) a Heslo. Klepněte na Přihlásit
                             NEBO
                      Vložte záložní PIN a klepněte na OK.

 

                 Zapomenutý PIN?

                 ① Klepněte na Zapomenutý kód PIN? vpravo dole.

                 ② Vložte údaje Google účtu a klepněte na Přihlásit.

 

                 Zapomenuté heslo?

                 ① Klepněte na Zapomenuté heslo? vpravo dole.

                 ② Vložte údaje Google účtu a klepněte na Přihlásit.

                 Poznámka: Pokud po odemknutí záložní metodou (přihlášením ke Google účtu) nevyberte znovu typ zámku obrazovky,

                                        bude zámek nastaven defaultně na Posunutí.

 

                 Pokud nemáte nastavený účet Google nebo si nepamatujete záložní PIN, bude zapotřebí provést obnovení továrního nastavení.

                 Upozornění: Obnovení továrních dat vymaže veškerá uživatelská data a stažené aplikace.

 

          4. Zapomenutá sekvence zámku obrazovky (pouze Verizon)

 

                 Pokud jste v zařízení přihlášeni do svého Google účtu, můžete po zadání pěti nesprávných sekvencích odemknout telefon následujícím postupem:

 

                 Zapomenutý Knock code?

                 ① Po pěti nesprávně zadaných sekvencích se zobrazí upozornění o kontrole zabezpečení. Přečtěte si jej a klepněte na OK.

                 ② Pak se objeví stejné zadávací pole 2x2 jako při prvním nastavení sekvence pro její přesnější zadání.

                 ③ Po pěti nesprávných sekvencích Knock Code zvolte vpravo dole tlačítko "Zapomenutý kód Knock".

                      Zadejte PIN a klepněte na OK.                                    

 

                 Zapomenuté gesto, PIN nebo heslo?

                 ① Po pěti nesprávně zadaných sekvencích vložte větu pro kontrolu zabezpečení life is good a klepněte na OK.

                 ② Pokud jste zapomněli záložní údaje gesta, PINu nebo hesla, bude zapotřebí provést obnovení výchozího nastavení.

                 Upozornění: Obnovení továrních dat vymaže veškerá uživatelská data a stažené aplikace.

 

                 Po deseti neúspěšných zadáních gesta, PINu nebo hesla, bude zapotřebí resetovat telefon do továrního nastavení. Ztratíte tak všechny

                 uložené informace. Při devátém zadávání budete na toto upozorněni.

 

          5.  Časovač  zámku

 

                 Nastavení časovače zámku automaticky umožňuje uzamknout obrazovku po určitém čase od vypnutí displeje z důvodu nečinnosti.

 

                 ① Na domovské obrazovce klepněte na Aplikace icon > Nastavení icon > záložka Displej > Časovač zámku icon

                 ② Klepněte na Časovač zámku a vyberte jednu z možností. Obrazovka se bude následně po Vámi vybraném čase automaticky uzamykat.

                 ③ Zaškrtněte icon Vypínací tlačítko okamžité uzamyká pro okamžité uzamknutí displeje zmáčknutím tlačítka Power (Zapnutí/Zámek displeje).

                      Poznámka: Vyžaduje zapnutý zámek obrazovky.

 

 

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500