Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Jak mohu upgradovat software chytrého telefonu bez PC?

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Tablety, Telefony
  • Naposledy aktualizováno 25/08/2015

Jak mohu upgradovat software chytrého telefonu bez PC?

 

 

check point Záchytný bod

 

           ■ Přípravy

               - Přípravy nutné pro aktualizaci softwaru.
               - Pokud je zbývající kapacita baterie nízká, může se aktualizace uprostřed zastavit. Aktualizace může probíhat

                 pouze tehdy, je-li zbývající energie baterie 50% a více.

                 Před aktualizací, prosím nabijte baterii.
               - Před aktualizací softwaru je doporučováno provést zálohu dat.


               - Jakmile dojde k aktualizaci softwaru, není možné se vrátit na předchozí nižší verzi softwaru.

 

how to setup Postup

 

           ■ Aktualizace softwaru

  

               1. Zvolte "Nastavení" ( Settings )
               
2. Označte položku "Obecné"

              
3. V položce "Obecné" přetáhněte obrazovku dolů na položku " Info o telefonu "

                   ( Nastavení > Obecné > Informace o telefonu > Centrum aktualizací > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat

                   dostupnost aktualizace )

 

                    Mobile Phone Update
              

               4. Označte Centrum aktualizací.

              
5. Update softwaru.

              
6. Zvolte "Stahnout prostřednictvím mobilní sítě nebo Wi-Fi"

 

                    Mobile Phone Update

          

               7. Nainstalujte stažený software.

 

               8. Po provedení aktualizace softwaru, mobilní telefon tlačítkem napájení vypněte a znovu zapněte. 

                    Následně je aktualizace softwaru dokončena.

                   

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500