Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Zachycení snímku obrazovky

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Tablety
  • Naposledy aktualizováno 01/06/2016

Zachycení snímku obrazovky ( screenshot )

  • Pokud chcete zachytit snímek obrazovky, stiskněte a přidržte zároveň klávesu pro snížení hlasitosti a klávesu Napájení/Zamknout na přibližte dvě sekundy..
  • Zachycený snímek si můžete prohlédnout výběrem možnosti Aplikace → Galerie → složka Screenshots.
Poznámka : Nelze zachytit snímek obrazovky fotoaparátu či videokamery.

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500