Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Obnova továrního nastavení ( tablet )

  • Jiné
  • Jiné
  • Provoz
  • Tablety
  • Naposledy aktualizováno 01/06/2016

Obnova továrního nastavení (tablet)

  • Pokud se neobnoví původní stav tabletu, inicializujte jej podle pomocí možnosti Úplné obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení).
Postup je následující:

1.   1. Vypněte tablet

2.   2. Stiskněte a přidržte klávesu Napájení/zapnout + klávesu pro snížení hlasitosti na pravé straně tabletu.

3.   3. Když se zobrazí logo LG, uvolněte jen klávesu Napájení/Zamknout a ponechte stisknutou klávesu pro snížení hlasitosti.

4.   4.  Poté okamžitě znovu stiskněte a podržte klávesu Napájení/Zamknout + klávesu pro zvýšení hlasitosti, přičemž současně podržte          klávesu pro snížení hlasitosti.

5.   5.  Po zobrazení obrazovky Obnovení továrního nastavení uvolněte všechny klávesy.

6.   6.  Chcete-li pokračovat, stiskněte tlačítko Napájení/Zamknout, nebo proces přerušte stisknutím některého z tlačítek hlasitosti.

7.   7.  Akci potvrďte dalším stisknutím tlačítka Napájení/Zamknout, nastavení zrušte stisknutím jednoho z tlačítek hlasitosti.

8.   8.  Zařízení provede úplné obnovení původního stavu.

Poznámka: Jestliže provedete obnovení původního stavu , budou veškerá uživatelská data a licence DRM smazány. Před obnovením původního stavu nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.

    

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500