Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Funkce SmartShare ( tablet )

  • Jiné
  • Jiné
  • Provoz
  • Tablety
  • Naposledy aktualizováno 01/06/2016

Funkce SmartShare (tablet)

 

Funkci SmartShare můžete využít v aplikacích Galerie, Hudba, Video a Polaris Office.

Chcete-li poslat obsah ze svého tabletu do dalších zařízení

1. Na obsahu, který chcete přehrát nebo u něj využít funkci beam, klepněte na ikonu SmartShare.

2. Klepněte na možnost Přehrát nebo Beam v dialogovém okně.

Přehrát: Můžete spustit datový proud obsahu prostřednictvím TV, reproduktoru Bluetooth atd.

   • Beam: Můžete odeslat obsah na zařízení Bluetooth nebo telefony či tablety LG podporující funkci SmartShare Beam*. (Funkce SmartShare Beam rychle

     přenese multimediální obsah prostřednictvím připojení Wi-Fi Direct.)

3. Chcete-li spustit přehrávání nebo přijetí, poklepejte na zařízení v seznamu.

• Jestliže vaše zařízení není na seznamu, zkontrolujte, zda je na zařízení zapnutá funkce připojení Wi-Fi, Wi-Fi Direct, nebo Bluetooth. Potom klepněte na možnost Znovu vyhledat.

4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Jak si v tabletu vychutnat obsah ze zařízení v blízkosti, jako je například počítač nebo mobilní zařízení

Chcete-li připojit zařízení v blízkosti ke svému tabletu, klepněte na možnost Zařízení v blízkosti.

 

• Zkontrolujte, zda jsou tablet a zařízení v blízkosti připojeny ke stejné síti Wi-Fi.

• Zkontrolujte, zda je na zařízení v blízkosti zapnuta funkce DLNA.

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500