Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Chybové kódy - varná deska

  • TS. Problémy s varnou deskou
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Mikrovlnné trouby, Vestavné spotřebiče
  • Naposledy aktualizováno 20/07/2016

Chybové kódy - varná deska


 Symptom

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none;">

Chybové kódy

</span><span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none;">


</span>

 Řešení

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none;">

Chybový kód indikuje kód chyby.

Vyzkoušejte zařízení odpojit ze zásuvky a po 2-3 minutách ho opět zapojit.

Pokud se to tím nevyřeší, bude potřeba zásah servisu.

<p align="LEFT">
</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; -ms-text-autospace:; mso-layout-grid-align: none;">E1: Pokud dojde k výpadku chladicího ventilátoru, kontaktujte autorizované servisní středisko.</p><p align="LEFT"> E3: Pokud napájecí napětí překračuje jmenovité hodnoty, vypněte varnou desku stisknutím tlačítka , </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; -ms-text-autospace:; mso-layout-grid-align: none;">vyčkejte, než symbol «H» zmizí ve všech zónách, zapněte varnou desku stisknutím tlačítka a pokračujte v práci.</p><p align="LEFT"> Pokud se zobrazí jeden z uvedených chybových kódů, kontaktujte autorizované servisní středisko.</p><p align="LEFT"> E4: Pokud napájecí frekvence překračuje jmenovité hodnoty, vypněte varnou desku stisknutím tlačítka ,</p><p align="LEFT"> vyčkejte, než symbol «H» zmizí ve všech zónách, zapněte varnou desku stisknutím tlačítka a pokračujte v práci. </p><p align="LEFT">Pokud se stejný chybový kód zobrazí znovu, odpojte varnou desku od sítě, znovu ji připojte, zapněte ji stisknutím tlačítka</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; -ms-text-autospace:; mso-layout-grid-align: none;">a pokračujte v práci. Pokud se zobrazí jeden z uvedených chybových kódů, kontaktujte autorizované servisní středisko.</p><p align="LEFT"> E5: Pokud je vnitřní teplota varné plochy příliš vysoká, vypněte varnou desku stisknutím tlačítka a nechte topné zóny vychladnout.</p><p align="LEFT"> E6: V případě chyby komunikace mezi ovládacím panelem snímače a topnou zónou </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; -ms-text-autospace:; mso-layout-grid-align: none;">kontaktujte autorizované servisní středisko.</p><p align="LEFT"> E7: Pokud je snímač teploty topného článku vadný, kontaktujte autorizované servisní středisko.</p><p align="LEFT"> E8: Pokud je snímač teploty chladicí jednotky vadný, kontaktujte specialistu autorizovaného servisního střediska.</p><p align="LEFT"> E9: V případě chyby kalibrace kontaktujte jedno z autorizovaných servisních středisek.</p><p align="LEFT">
</p><p align="LEFT">
</p>
<p>
</p><p>
</p>
</span>

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500