*Výzkum míst pro sledování TV (únor 2017, IPSOS)
*Relativní velikost barevného gamutu nastavená na 100% při pohledu z přímého směru (0 stupňů).
*Údaje vycházejí z interního výzkumu společnosti LG.
*Data jsou založena na interním výzkumu společnosti LG.