Skip to Contents Skip to Accessibility Help

LG Image Retention Mini Page

Spolehlivost televizoru
LG OLED TV

Prvotřídní kvalita obrazu televizorů LG OLED TV je uznávaná širokou
řadou technologických médií jako jsou CNET, What Hi-Fi a TechRadar.

Televizory LG OLED TV dokonce řeší riziko retence obrazu, ke které může dojít,
pokud zákazníci technologii využívají za nestandardních zobrazovacích podmínek.

* „Nestandardními zobrazovacími podmínkami“ je myšleno dlouhodobé zobrazení statického obrazu.
next

Technologie televizoru
LG OLED TV
pro prevenci retence obrazu
a případnou obnovu

Preventivní opatření
pro zabránění retence obrazu

Televizory LG OLED TV využívají řadu vyspělých technologií
pro prevenci a snížení výskytů retence obrazu.

Posun obrazovky

Tato technologie pomáhá snižovat riziko retence při dlouhém zobrazení statického obrazu.
Technologie posunu obrazovky posunuje obrazem v rozmezí několika pixelů.

Nastavení jasu loga

Tato technologie rozpozná loga na obrazovce a sníží jejich jas.

TPC (dočasná kontrola maximálního jasu)

Televizory LG OLED TV mají technologii, která rozpozná,
které statické obrazy představují vysoké riziko retence a náležitě upraví jas pixelů.

Obnovení v případě retence

Televizory LG OLED TV mají také technologii
obnovení v případě retence obrazu, ke které může dojít,
pokud zákazníci televizor využívají za nestandardních
zobrazovacích podmínek.

* „Nestandardními zobrazovacími podmínkami“ je myšleno dlouhodobé zobrazení statického obrazu.

Obnovení Pixelů

Televizory LG OLED TV obsahují funkci nazvanou jako Obnovovač Pixelů.
Ta pravidelným skenováním automaticky zjišťuje zhoršení kvality pixelů a podle
potřeby je kompenzuje. Při vypínání také detekuje změny napájení tranzistorů typu
Thin Film Transistor (TFT) a porovnáním se sadou referenčních hodnot opravuje degradace pixelů.

Způsob aktivace technologie obnovení v případě retence obrazu

Automatické Obnovení Pixelů - nabízí bezstarostné obnovení v případě retence obrazu.

Vždy po 4 provozních hodinách

Obnovení Pixelů je spouštěno automaticky, po vypnutí televizoru po 4 provozních hodinách.
Pokud jste například sledovali televizor včera dvě hodiny a dnes tři hodiny
(dohromady více než čtyři hodiny), obnovení pixelů se automaticky spustí
a poradí si s případnými problémy retence obrazu.

*Funkce se nespustí, pokud televizor není zapojen do elektrické sítě.

Po 2 000 provozních hodinách

Poté, co budete sledovat televizor 2 000 a více hodin (což odpovídá pěti hodinám denně po dobu delší než rok)
se obnovovač pixelů spustí automaticky a po vypnutí televizoru běží zhruba hodinu.
V průběhu můžete na obrazovce vidět vertikální linky. Nejedná se o závadu.
Cílem je odstranit retenci obrazu rolováním horizontálního pruhu dolů po obrazovce.

Obnovení pixelů se spouští automaticky podle stavu vašeho televizoru,
nebo ho můžete kdykoliv spustit ručně.

Ruční Obnovení pixelů -
Umožňuje kontrolu obnovení v případě retence obrazu.

Ruční Obnovení pixelů je také možné použít v případě, že si všimnete jakékoliv retence obrazu,
nebo když se objeví upozornění na jeho spuštění po 2 000 hodinách sledování.
Ruční spuštění provedete následujícími kroky:

Nejdříve na dálkovém ovladači dlouze podržte tlačítko Nastavení, čímž vstoupíte do nabídky nastavení:
[Nastavení] → [Obraz] → [Nastavení OLED panelu]
→ [Obnovovač pixelů]

*Pamatujte, že funkce Obnovení pixelů se zastaví,
pokud v jejím průběhu zapnete televizor.

Prevence minimalizující
riziko retence obrazu

Za většiny standardních zobrazovacích podmínek nedochází k retenci obrazu.
Obecně může k retenci dojít, pokud zákazník používá televizor
za nestandardních zobrazovacích podmínek.
Vyhněte se zobrazování níže uvedených obrazů, které mohou způsobit retenci obrazu.

* „Nestandardními zobrazovacími podmínkami“ je myšleno dlouhodobé zobrazení statického obrazu.
 • A film that contains a static picture/ element or object that is consistently visible in a still state. (Ex. channel number, TV station logo, program title, news and movie captions, etc.)

  Film, který obsahuje statický obrázek/prvek nebo nehybný předmět, který je stále viditelný.
  (Např. číslo kanálu, logo televizní stanice, název programu, zprávy, titulky, …)

 • A film/image that contains a fixed menu, icon display for games or set-top box display.

  Film/obraz,
  který obsahuje pevnou nabídku,
  zobrazení ikon pro hry nebo zobrazení set-top boxu.

 • Film ratio, such as 4:3 or 21:9, in which black bars appears on the left/right or top/bottom of the screen.

  Poměr stran filmu 4:3 nebo 21:9,
  kdy se vlevo/vpravo nebo nahoře/dole na obrazovce zobrazí černé pruhy.

Riziko retence obrazu můžete snížit,
pokud ručně změníte některá nastavení vašeho televizoru.

Nastavení režimu Eko

Pokud dlouhou dobu sledujete stejný obsah, nastavte televizor na režim
Eko a v nastavení režimu obrazu upravte jas OLED panelu na nízkou úroveň.

Nastavení jasu loga

V nabídce Obraz v nastavení OLED panelu nastavte přizpůsobení jasu loga na vysoké.

Nastavení zobrazení nabídky

Chcete-li se vyhnout dlouhému zobrazení nabídky nastavení připojených externích zařízení,
podívejte se na jejich manuál a nabídku nastavení vypněte.

Nastavení poměru stran

Pokud při sledování obsahu na televizoru vidíte vlevo / vpravo nebo nahoře / dole černé pozadí
(obrazový formát letterbox), doporučujeme upravit obsah následujícím způsobem, aby na obrazovku pasoval:
[Obraz] → [Nastavení poměru stran] → [Poměr stran] → [Vertikální přiblížení] nebo [Všesměrové přiblížení]