Kõikidest vastanud naistest üle 80% tunnistas, et just nende ülesandeks on poes käimine ja toidukaupade koju toomine. Samal ajal aga pidas 37% vastanud meestest end pere söögilaua eest vastutavaks.

Eestis läbi viidud uuringust selgub seegi, et mida suurem on leibkond, seda vähem vastutavad mehed igapäevase toidupoes käimise eest. Viie- ja enamaliikmelistes peredes käivad toidupoes kõigest 3% meestest, kuid kahe kuni kolme pereliikmega leibkondades ligi 20% meestest.

Täisealistele noortele ostavad toitu nende vanemad

Lisaks ilmnes uuringust selgub ka, et lausa 60% elanikest vastutavad oma toidulaua ja poeskäimise eest ise, ega jää lootma teistele pereliikmetele. Kõrgeim on see näitaja 50-59- aastaste seas, kus ligi 80% vastanutest teevad sisseoste ise.

Vaid pooled 18-29-aastastest vastanud noortest peavad igapäevaselt ise toidupoes käima ning üle 10% tunnistas, et just vanemad ja vanavanemad on need, kes neile toidu lauale toovad.