Skip to Contents
Sulje

Ohjekirjasto

Etsi tietoa LG-tuotteestasi

Opi tuotteidemme asennuksesta, kunnossapidosta ja vianmäärityksestä käyttäenhakuvaihtoehtojamme.

[TV] Wired Connection Error

  • Muut
  • Muut
  • Vianetsintä
  • Televisiot
  • Viimeksi päivitetty 09.09.2015

 

LG TV Wired Connection Error

 

 

When the internet cannot be accessed with the Smart TV,

it may be due to several reasons including:

Loss of power for the TV or home network hardware.
Home network equipment malfunctioning.
Problems with the equipment or
   the broadband connection from the internet service provider.

Before proceeding with the troubleshooting steps,

confirm that power has been restored after a power outage.

 

Troubleshooting for Wired Network Problem

 

In case of a power outage, first confirm power has been restored. 

Next, ensure that the TV can be turned on normally. Proceed with the following steps.


1. Check that home network equipment is properly connected to the Internet source

     and to the TV.


2. After a power outage, all network equipment should be reset.

    Refer to section on Reset Router/Modem.


3. After resetting the network equipment, confirm the LED status lights to see signals

    from the Internet Service Provider. Check the network status to confirm access.

 

4. Press the Smart button on the remote controller.

    Select Settings > NETWORK > Network Status, thenn press the WHEEL or Enter.

    This will run the Network Status test automatically.

 

 

5. The results of the Network Status Check is shown below.

 

 

6. A red ✗ mark indicates no connection either through the Gateway, DNS, or Internet.

     Reset the network equipment again. Refer to section on Reset Router/Modem.


7. After resetting the network equipment, rerun the
Network Status test to check connection.

    If internet access is unavailable, contact the internet service provider.

 

 

 

 

 

 

 

 

LG TV Langallisen yhteyden ongelma

 

 

Kun nettiyhteyttä ei saada yhdistettyä Smart TV:seen
se voi johtua eri syistä sisältäen:

Virran menetys televisioon tai kodin nettiyhteys laitteeseen.
Kodin nettiyhteyden laitteen toimintahäiriö.
Ongelmia laitteiden tai laajakaistan yhteyden palvelutuottajan kanssa.

Ennenkuin aloitat vianetsinnän, vahvista että virta on palautettu virrankatkon jälkeen.


Vian etsintä langallisen yhteyden ongelmaan

Virrankatkon sattuessa, vahvista ensin että virta on palautettu. 

Seuraavaksi, varmista että television voi käynnistää normaalisti. Jatka seuraavalla tavalla.


1. Tarkista että laajakaista on kunnolla kytketty nettilähteeseen ja televisioon.


2. Virrankatkon jälkeen kaikki verkkolaitteet pitäisi asettaa uudelleen.

    Katso osuus aseta reititin/modeemi uudelleen.


3. Verkon laitteiden nollauksen jälkeen, vahvista LED status valot ja katso signaalit laajakaistalaitteen.
Katso netin toimiminen ja vahvista saatavuus. 

 

4. Paina Smart painiketta kaukosäätimestä.

    Valitse ASETUKSET > VERKKO > Verkon Tila, ja paina Rullaa tai Enter.

    Tämä käynnistää Verkon Tila kokeilun automaattisesti.

 

 

5. Tulokset Verkon tilan tarkistuksesta näkyy tässä alla.

 

 

6. Punainen ✗ merkki ilmaisee ettei yhteyttä ole Portin, DNS tai netin kautta.

     Käynnistä nettiyhteys uudelleen. Katso kohta Aseta uudelleen Reititin/Modeemi.


7. Netin uudelleen käynnistämisen jälkeen, käynnistä Verkon Tila kokeilu tarkistaaksesi yhteyden.
Jos nettiyhteys ei ole mahdollinen, ota yhteyttä internetpalvelun tarjoajasi kanssa.

 

 

Artikkelin palaute

K1. Kaiken kaikkiaan, kuinka tyytyväinen olitte tiedon hyödyllisyyteen?
K1-1. Olitteko tyytymätön tiedon hyödyllisyyteen?

Merkkiä jäljellä : 500 / 500