Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Θέμα

  • Περιεχόμενα εγγράφου
    Επίλυση προβλημάτων
    P880 Πώς να χρησιμοποιήσεις το Multi CH Audio
    P880 Πώς να χρησιμοποιήσεις το Multi CH Audio1.Τοποθετήστε το Multi-Channel Audio(AC3/DTS 5.1κανάλια) περιεχόμενο στον τοπικόαποθηκευτικό χώρο – T flash ή τοπικό αποθηκευτικό χώρο και συνεχίστε.2. Συνδέστε την συσκευή σας στον υποδοχέα ήχου...
Δείτε περισσότερα