Για να ζήσετε την εμπειρία της ιστοσελίδας μας LG.com, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε άλλον browser ή να αναβαθμίσετε τον υπάρχοντα σε μια νεότερη έκδοση του internet Explorer (IE9 ή πιο πρόσφατη).

Η ιστοσελίδα LG.com χρησιμοποιεί responsive design για να σας παρέχει μια άνετη εμπειρία που προσαρμόζεται στο μέγεθος της οθόνης που έχετε. Προκειμένου να ζήσετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Εάν χρησιμοποιείτε Internet Explorer 8 ή μια πιο παλιά έκδοση, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε άλλον browser όπως Firefox ή Chrome ή να αναβαθμίσετε τον υπάρχοντα σε μια νεότερη έκδοση του internet Explorer (IE9 ή πιο πρόσφατη).

Εάν χρησιμοποιείτε Internet Explorer 9 ή και νεότερη έκδοση, απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις “Compatibility View settings” του browser σας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 • Πατήστε δεξί κλίκ στην κορυφή του browser σας και σιγουρευτείτε ότι το "Menu Bar" είναι επιλεγμένο
 • Επιλέξτε "Τools" από το μενού και μετά επιλέξτε “Compatibility View settings”
 • Στο αναδυόμενο μενού καταργήστε την επιλογή των τριών κουτιών και πατήστε "Close"
 • Το παράθυρο του browser σας θα ανανεωθεί αυτόματα και θα είστε έτοιμοι να συνεχίσετε
Προχωρήστε στα Περιεχόμενα

ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Άτομα με Προβλήματα Όρασης

Η λειτουργία του Zoom στον Internet Explorer (έκδοση 9.0 ή νεότερη)

1 Εάν χρησιμοποιείτε Internet Explorer, πηγαίνετε στο μενού στην κορυφή του παραθύρου και πατήστε 'Προβολή'.

2 Από τη λίστα επιλογών, πατήστε 'Zoom'. Θα δείτε ένα μενού να ανοίγει δίπλα του.

3 Επιλέξτε το προκαθορισμένο επίπεδο zoom ή προσαρμόστε το επίπεδο που θέλετε, πατώντας 'Προσαρμογή' και βάζοντας την τιμή που επιθυμείτε.

Στον Internet Explorer επίσης μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου με τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου:

 • Πατήστε Ctrl και + για να αυξήσετε το μέγεθος
 • Πατήστε Ctrl και - για να μειώσετε το μέγεθος
 • Πατήστε Ctrl και 0 για να γυρίσετε στο προεπιλεγμένο μέγεθος

Η λειτουργία του Zoom στον Firefox (Τρέχον –1)

Η λειτουργία του Zoom στον Firefox (Τρέχον –1)

1 Εάν χρησιμοποιείτε Firefox, πηγαίνετε στο μενού, στην κορυφή του παραθύρου, και πατήστε 'Προβολή'.

2 Από τη λίστα επιλογών, πατήστε 'Zoom'. Θα δείτε ένα μενού να ανοίγει δίπλα του.

3 Επιλέξτε το 'Zoom In' για να αυξήσετε το μέγεθος του κειμένου ή επιλέξτε το 'Zoom out' για να μειώσετε το μέγεθος του κειμένου.

4 Πατήστε 'Επαναφορά' για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Στον Firefox επίσης μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου με τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου:

 • Πατήστε Ctrl και + για να αυξήσετε το μέγεθος
 • Πατήστε Ctrl και - για να μειώσετε το μέγεθος
 • Πατήστε Ctrl και 0 για να γυρίσετε στο προεπιλεγμένο μέγεθος

Η λειτουργία του Zoom στον Chrome (Τρέχον –1)

1 Εάν χρησιμοποιείτε Chrome, πατήστε το εικονίδιο του Μενού πάνω δεξιά.

2 Πατήστε το '–' για zoom out. Πατήστε το '+' για zoom in.

3 Πατήστε το '100%' για να επιστρέψετε στο προεπιλεγμένο μέγεθος.

Στον Chrome επίσης μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου με τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου:

 • Πατήστε Ctrl και + για να αυξήσετε το μέγεθος
 • Πατήστε Ctrl και - για να μειώσετε το μέγεθος
 • Πατήστε Ctrl και 0 για να γυρίσετε στο προεπιλεγμένο μέγεθος

Χρησιμοποιήστε τον μεγεθυντικό φακό, το ενσωματωμένο χαρακτηριστικό μεγέθυνσης των Windows

1 Επιλέξτε 'Ευκολία Πρόσβασης' στον πίνακα ελέγχου.

2 Επιλέξτε 'Κέντρο Διευκόλυνσης Πρόσβασης'.

3 Κάτω από την επικεφαλίδα 'Γρήγορη πρόσβαση στα κοινά εργαλεία', πατήστε 'Εκκίνηση μεγεθυντικού φακού'. Αυτό θα εκκινήσει τον μεγεθυντικό φακό για την τρέχουσα χρήση.

Ρυθμίστε τον μεγεθυντικό φακό έτσι ώστε να ξεκινά αυτόματα

1 Επιλέξτε 'Ευκολία Πρόσβασης' στον πίνακα ελέγχου.

2 Επιλέξτε 'Κέντρο Διευκόλυνσης Πρόσβασης'.

3 Κάτω από την επικεφαλίδα 'Εξερευνήστε όλες τις ρυθμίσεις', πατήστε 'Δείτε τον υπολογιστή πιο εύκολα '.

4 Κάτω από την επικεφαλίδα 'Κάντε τα πράγματα μεγαλύτερα στην οθόνη', επιλέξτε 'Ενεργοποίηση Magnifier'.

5 Πατήστε το 'OK' για να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.

Οι παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείτε τον μεγεθυντικό φακό.

 • Πατήστε το πλήκτρο των Windows και + για zoom in.
 • Πατήστε το πλήκτρο των Windows και - για zoom out.
 • Πατήστε Ctrl, Alt και F για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 'Πλήρης οθόνη'
 • Πατήστε Ctrl, Alt και Κενό για να κάνετε μια προεπισκόπηση της επιφάνειας εργασίας σε λειτουργία πλήρους οθόνης.
 • Πατήστε Ctrl, Alt και L για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 'Φακός'.
 • Πατήστε Ctrl, Alt και R για να αλλάξετε το μέγεθος του φακού.
 • Πατήστε Ctrl, Alt και D για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 'Docked'.
 • Πατήστε Ctrl, Alt και Iγια να αντιστρέψετε τα χρώματα στο παράθυρο μεγέθυνσης.
 • Πατήστε Ctrl, Alt και τα Βέληγια να μετακινήσετε την εστίαση προς την επιλεγμένη κατεύθυνση.
 • Πατήστε το πλήκτρο των Windows και Esc για να βγείτε από τον μεγεθυντικό φακό.

Αλλάξτε τα χρώματα του φόντου και του κειμένου στον Internet Explorer (έκδοση 9.0 ή νεότερη)

1 Πηγαίνετε στα 'Εργαλεία' και μετά επιλέξτε το 'Επιλογές Διαδικτύου'.

2 Σιγουρευτείτε ότι η καρτέλα 'Γενικά' είναι επιλεγμένη. Κάτω από την επικεφαλίδα 'Εμφάνιση' πατήστε το κουμπί 'Χρώματα'.

3 Καταργήστε την επιλογή του 'Χρησιμοποιήστε τα χρώματα των Windows' και μετά επιλέξετε τα χρώματα φόντου και κειμένου που επιθυμείτε.

4 Πατήστε 'OK' για να κλείσετε το παράθυρο.

5 Πατήστε το κουμπί 'Προσβασιμότητα'.

6 Πατήστε την επιλογή 'Διαμόρφωση' για να παρακάμψετε τα χρώματα του συστήματος.

7 Πατήστε 'OK' για να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.

Αλλάξτε τα χρώματα του φόντου και του κειμένου στον Firefox (Τρέχον –1)

1 Από την εργαλειοθήκη του παραθύρου του Firefox, επιλέξτε 'Εργαλεία' και μετά 'Επιλογές'.

2 Σιγουρευτείτε ότι έχετε επιλέξει την καρτέλα 'Περιεχόμενο'.

3 Κάτω από την επικεφαλίδα 'Γραμματοσειρά & Χρώματα' , επιλέξτε 'Χρώματα'.

4 Επιλέξτε ανάμεσα στα δείγματα χρωμάτων για να επιλέξετε διαφορετικά χρώματα για το φόντο και το κείμενο.

5 Επιλέξτε μια από τις περιπτώσεις που εμφανίζονται στο παράθυρο.

7 Πατήστε 'OK' για να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.

Αλλάξτε τα χρώματα του φόντου και του κειμένου στον Chrome (Τρέχον –1)

Εάν χρησιμοποιείτε Google Chrome, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε ένα plugin προκειμένου να αλλάξετε τα χρώματα του φόντου. Μια σειρά από plugins προσβασιμότητας είναι διαθέσιμη εδώ:
https://chrome.google.com/webstore/category/ext/22-accessibility