Skip to Contents
Zatvori

Biblioteka pomoći

Potražite informacije pomoći za svoj proizvod tvrtke LG

Saznajte više o instalaciji proizvoda, održavanje i otklanjanje problema pomoću naše mogućnosti pretraživanja.

3D efekt ne funkcionira (sa aktivnim naočalama)

  • Ostalo
  • Ostalo
  • U slučaju problema
  • Televizori
  • Zadnja izmjena 07/05/2015

3D efekt ne radi (sa aktivnim naočalama)

symptom Pojava

              3D ne radi na televizoru.

 

Checkpoint Kontrolna točka

              Provjerite vezu između 3D naočala i televizora.

              Ako je u prostoru presvjetlo, to može smetati komunikaciju. (Možete uočiti i kod drugih brandova)

 

How to fix Riješenje

             1. 3D naočale komuniciraju sa televizorom, upravljanje bojama se temelji na toj komunikaciji.

             Uvjerite se da nema nikakvih prepreka (npr.: kutija od papirnate maramice ili okvir slike)  

                - Televizor gledajte od  2-7 metara udaljenosti. 

 

                                     3D glasses color change

      <Lijevo) Promjena boje tijekom komunikacije>              <Desno) Boja se ne mijenja tijekom komunikacije>

 

 

              2.  Ako je u prostoru presvjetlo, ulazna svjetlost može uzrokovati interferenciju.

               

 

                            Interference due to light

                    

                                                      < Interferencija zbog svijetla>

                              

                               ※ Odnosi se na aktivne 3D naočale.

Povratne informacije o članku

Q1. Sve u svemu, koliko ste bili zadovoljni korisnošću ovih informacija?
Q1-1. Zašto ste nezadovoljni korisnošću ovih informacija?

Preostali br. znakova: 500 / 500