Skip to Contents
Zatvori

Biblioteka pomoći

Potražite informacije pomoći za svoj proizvod tvrtke LG

Saznajte više o instalaciji proizvoda, održavanje i otklanjanje problema pomoću naše mogućnosti pretraživanja.

Kako se povezivati sa televizorom preko TAG naljepnice?

  • Kako: Instalacija i postavke
  • Ostalo
  • rad
  • Televizori
  • Zadnja izmjena 07/12/2016

Kako se povezati sa tlevizorom preko TAG naljepnice?


 Pojava

Preko NFC-a možemo dati jednostavne naredbe telefonu što da radi (npr.dijelenje datoteka, ) Samo morate koristi NFC TAG karticu, koja je unaprijed programirana.  

 Riješenje

- Aktivirajte NFC, neka piše i čita sa kartice.
- Preuzmite LG TV Tag On i LG TV Remote apllikacije.

- NFC čitač telefona približite Tag On naljepnici i aplikacija će pokrenuti.

 

※ Naljepnica se ne povezuje sa televizorom, samo je jedna funkcija udobnosti, da nebi trebali pokrenuti softver preko telefona, nego automatski pokrene nakon dodira.


※ A telefonnak és a TV-nek azonos alhálózatra kell kapcsolódniuk.


Povratne informacije o članku

Q1. Sve u svemu, koliko ste bili zadovoljni korisnošću ovih informacija?
Q1-1. Zašto ste nezadovoljni korisnošću ovih informacija?

Preostali br. znakova: 500 / 500