• I. Általános feltételek
  Jelen “LG TWINWashTM ingyenes beszerelés” szolgáltatás feltételei (Továbbiakban: Feltételek) arra a Végfelhasználóra vonatkoznak, aki Magyarország területén az LG Electronics Magyarország Kft. által forgalmazott, jelen szabályzatban meghatározott Termékeket vásárol 2020.08.01. és 2020.12.31. között és igényli a Részt vevő termékek pontban részletezett “ingyenes beszerelés” szolgáltatást.

  Ön a Termék megvásárlásával és az ingyenes beszerelés igénylésével kifejezetten elfogadja, hogy jelen Feltételek az “LG TWINWashTM ingyenes beszerelés kampány” keretén belül vásárolt termékekre vonatkoznak.

  Jelen szabályzat elfogadásával az Önre nézve kötelezővé válik és tudomásul veszi, hogy a kapcsolódó jogok kizárólag a Feltételek szerint érvényesíthetők.

  Kampány szervezője:
  A kampány hivatalos szervezője az LG Electronics Magyar Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A., cégjegyzékszám: 01-09-169580; adószám: 10790386-2-44, továbbiakban: LGEMK).

  II. Kampány menete
  1) Ön LG TWINWashTM mosógép-kombinációt vásárol, ami egy “LG TWINWashTM kompatibilis fő mosógép és egy LG TWINWashTM Mini termék” (Továbbiakban: Termékek) egy időben és egy helyen történő megvásárlását jelenti. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ingyenes beszerelés csak olyan végfelhasználó számára elérhető, aki a Termékeket együtt, egy időben és egy helyen vásárolja meg.

  2) A vásárlást követően Önnek igényelnie kell az “ingyenes beszerelés” szolgáltatást az LGEMK ügyfélszolgálatán keresztül. Az ügyfélszolgálatunk az alábbi elérhetőségen érhető el: https://www.lg.com/hu/tamogatas/chat-email (csevegés/e-mail)

  3) Az igénylés során Önnek a következő adatokat kell megadnia: név, telefonszám, beszerelés címe, vásárlás dátuma, számlaszáma. A beszerelés pontos dátumát kollégánkkal kell egyeztetnie. (Lásd a Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat)

  4) A megbeszélt időpontban Szervizünk munkatársa mindkét terméket beszereli a termékek végleges helyére. Felhívjuk a figyelmet, hogy kollégánk csak a beszerelést végzi, a szállítást a kampány nem tartalmazza. A termékeknek a beszerelést megelőzően már azon a helyen kell lenniük, ahol a végleges használatuk történik.

  III. Kampány időtartama
  1) Vásárlás
  Ön abban az esetben jogosult a kampányban történő részvételre, ha a Termékeket együtt, egyidejűleg, 2020. augusztus 01. és 2020. december 31. között vásárolták.

  IV. Ingyenes beüzemelés kampány speciális feltételei
  • Ingyenes beüzemelés csak vásárlást követő első beüzemelésre/beszerelésre vonatkozik.
  • Az ingyenes beszerelés kampány nem foglalja magában az ingyenes szállítást. A termékek házhozszállításának megszervezése és annak esetleges költségei a vásárlót terhelik.
  • A Terméknek azon a helyen kell lennie, ahol használva lesz, a kollégáink csak a beszerelést végzik.
  • Az ingyenes beszerelés nem feltétele a jótállás érvényesítésének, de az LGEMK nem vállal felelősséget a végfelhasználó által nem megfelelő beszereléséből adódó károkért.
  • Az “ingyenes beszerelés” szolgáltatás kizárólag LG TWINWashTM mosógép-kombináció egy időben és helyen történő vásárlása esetén igényelhető. Az LG TWINWashTM mosógép-kombináció egy LG TWINWashTM kompatibilis fő mosógépből és egy LG TWINWashTM Mini mosógépből áll.

  V. Résztvevő termékek
  Jelen Feltételek az LG Electronics Magyar Kft. honlapján, a Home/Háztartási elektronika/Mosógépek/TwinWash menüpontban feltüntetett termékekre vonatkoznak. A menüpont az alábbi linken érhető el: https://www.lg.com/hu/twinwash.

  Dátum: Budapest, 2020. augusztus 1.
  LG Electronics Magyar Kft.

 • Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az LG TWINWashTM mosógép ingyenes beszerelési szolgáltatáshoz

  Jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az LG TWINWashTM mosógép ingyenes beszerelési szolgáltatás (Továbbiakban: Szolgáltatás) konkrét adatkezeléséhez készült, így az egyéb jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az LG Electronics Magyar Kft. Általános Adatvédelmi Tájékoztatója irányadó (http://www.lg.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato).

  1. Kifejezett hozzájárulás: azáltal, hogy a Fogyasztó a beszerelési szolgáltatást igénybe veszi és kifejezett hozzájárulását adja (az ügyfélszolgálatunk megkeresésével és a Szolgáltatás megrendelésével) ahhoz, hogy az általa megadott adatokat az LG Electronics Magyar Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-169580, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A; a továbbiakban: Adatkezelő vagy LGEMK) a beszerelési szolgáltatásban szereplő jogok és kötelezettségek teljesítése céljából az Általános Adatvédelmi rendelet (2016/679 rendelet) rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Az Ügyfél kijelenti, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.

  2. Adatkezelés célja: az LG TWINWashTM mosógép-kombináció ingyenes beszerelésből adódó jogok és kötelezettségek teljesítése.

  3. Az adatkezelés jogalapja: Ügyfél önkéntes kifejezett hozzájárulása.

  4. A kezelt (feldolgozott) személyes adatok köre: Ügyfél következő személyes adatai kerülnek kezelésre (feldolgozásra): vezetéknév és keresztnév (együttesen: Teljes név), lakcím, telefonszám.

  5. Adatkezelő tevékenysége: a személyes adatok kezelését az LGEMK végzi.

  6. Az adatkezelés időtartama: LGEMK az érintett személy személyes adatait a részvételtől számított legkésőbb 8 év elteltét követően ésszerű határidőn belül törli, kivéve, ha az Ügyfél korábban kérte személyes adatainak törlését.

  7. Kapcsolattartó: Az Ügyfél az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival Adatvédelmi tisztviselőnkhöz, Jung Ryu-hoz, a dpo-eu@lge.com vagy az adatvedelem@lge.com email címen fordulhat.

  8. Ügyfél jogai: Ügyfélt megilleti az Általános Adatvédelmi rendeletben (2016/679 rendelet), és az LGEMK Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt minden jog, így kifejezetten, de nem kizárólagosan kérheti kezelt adatainak megismerését, törlését, zárolását vagy helyesbítését.

  9. Adattovábbítás harmadik felek részére: Az Ügyfelek által megadott adatok a beszerelést végző alvállalkozóink és az LG CNS Co Ltd (székhely, LG Sciencepark E13 71 Magokjungang 8-ro Seoul Seoul, 07795 Dél-Korea) kivételével más harmadik félnek nem kerül átadásra, illetve továbbításra.
  Beszerelést végző alvállalkozók adatai:
  • Sisa Csaba Gábor: Egyéni vállalkozó (székhelye: 1078 Budapest, Hernád utca 21. 1. em. 11 ajtó, nyilvántartási szám: 43701481 adószáma: 67155626-2-42)
  • Bagi Zoltán Egyéni vállalkozó (székhelye: 1162 Budapest, Avarszállás u. 21., nyilvántartási szám: 54905115, adószáma: 56269907-2-42)

  10. Adattovábbítás az EU-n kívülre: Az Ügyfelek által megadott adatok az LG Electronics Incorporation (128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Dél-Korea) részére kerülnek továbbításra.

  Kelt: 2020. augusztus 1.
  LG Electronics Magyar Kft.