Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

G5 איפוס נתוני מפעיל בעזרת כפתורי החומרה במכשיר

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • סמארטפונים
  • עדכון אחרון 06/03/2018


 

איפוס נתוני מפעיל בעזרת כפתורי החומרה במכשיר G5

 

 

  • (כיבוי) לחיצה על כפתור הווליום התחתון + לחיצה על כפתור ההפעלה

  • שחרור כפתור ההפעלה בעת הופעת הלוגו של LG

  • לחיצה על כפתור ההפעלה פעם נוספת

  • השתמש במקשי הווליום על מנת להזיז את הסמן

  • לחיצה על "כן" עבור איפוס נתוני מפעיל

 

 

 

 


 

 


 


 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500