Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

כיצד ניתן להפעיל או לכבות טלוויזיה ללא שלט רחוק?

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/05/2018

 

כיצד ניתן להפעיל או לכבות טלוויזיה ללא שלט רחוק?

 how to useניתן למצוא לחצן הפעלה מתחת ללוגו של LG בטלוויזיה.

 באמצעות הלחצן ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיהבלבד. לא ניתן להשתמש בה כדי לשלוט בתכונות אחרות

TV


power button

 

power button

 

 

 

 


משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500