Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

אם שלט"הקסם" אינו עובד, האם החלפת בטריות?

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/05/2018

 

 ?אם שלט "הקסם" אינו עובד, האם החלפת בטריות

 סיבות אפשריותCause 

 

שלט קסם חדש עלול להציג תנועת סמן לא מדויקת או תקלה

 

עקב התקשרות מתמשכת עם הטלוויזיה, שלט הקסם צורך יותר בטריות (החלפתן צריכה להתבצע בתדירות גבוהה יותר)

 

כאשר הסוללות עומדות להסתיים, תפקוד השלט נפגם

 

 

 

 כיצד לתקן את הבעיה How to fix

 

 

כאשר מוצגת מסך הטלוויזיה ההודעה "מצב נמוך של סוללות השלט הרחוק, החלף סוללות", החלף סוללות

 

כאשר ההודעה מוצגת על המסך, סימן שנותרו שהסוללות הגיעו למצב תפקוד של 40%. החלף סוללות חדשות תוך חודש מהופעת ההודעה לראשונה.

Recharge-battery message appears on TV screen

 

 

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500