Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

הגדרת מצב הכיוון האוטומטי

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/12/2018

 

כיצד להגדיר את מצב הכיוון האוטומטי

 

 טלווזיות לא חכמות

 

התפריט עבור ההגדרה/ התאמה עלול להשתנות בין מודל למודל

 

תפריט> ערוץ > כיוון אוטומטי

 

 

 

 

טלוויזיות חכמות לפני 2013

תפריט > הגדרות > ערוץ > כיוון אוטומטי > התחל

 

 

 

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500