Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

ערוץ משתנה באופן אוטומטי – כיצד לתקן

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/12/2018

 

ערוץ משתנה פתאום – כיצד לתקן

 

 ערוץ משתנה באופן אוטומטי

 

 כיצד לתקן

 

  • הסר את הבטריות של השלט הרחוק ובדוק האם זה מסתדר. אם הערוץ כבר לא משתנה באופן אוטומטי יותר, אז סביר שזה נגרם עקב פגם בשלט הרחוק.

בקר במרכז השירות הקרוב והחלף את השלט.

  • אם הבעיה אינה נפתרת (אחרי בדיקת השלט הרחוק)

הסר את הבטריה של השלט הרחוק החיצוני (DVD, Blue Ray, Set-top box וכו')

  • לחץ על כל פתור בטלוויזיה

   


 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500