Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

כיצד ניתן לשנות את הגדרות הטלוויזיה? - מערכת הפעלה 2.0

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/19/2018

כיצד ניתן לשנות את הגדרות הטלוויזיה? - מערכת הפעלה 2.0


מחסום

בדוק אם הטלוויזיה משתמשת ב – 2015 Web OS 2.0

 

כיצד להשתמש

לחץ על  Press on the remote controller. בשלט הרחוק

     Press on the remote controller.


לחץ על Press to select.  כדי לבחור Press to select.     Press to select.


שנה את הגדרות הטלוויזיה בצד ימין של המסך: וידאו, צליל, יחס גובה, מצב שינה, נעילה, הגדרות מתקדמות
    Change TV settings on the right side of the screen

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500