Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

לאחר מעבר למקום חדש אין תמונה או וידאו באף ערוץ. כיצד ניתן לחבר את האנטנה?

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/19/2018

לאחר מעבר למקום חדש אין תמונה או וידאו באף ערוץ. כיצד ניתן לחבר את האנטנה?

 

סימפטום

כדי להגדיר כוונון אוטומטי לאחר המעבר למקום חדש

 

איך לתקן

טלוויזיה לא חכמה

להגדרת כוונון אוטומטי

תפריט תהליך ההגדרה/התאמה עשוי להשתנות בהתאם לדגם

תפריט > ערוץ > כיוונון אוטומטי


 

 

 

טלוויזיה לא חכמה לפני שנת 2013

תפריט > הגדרות > ערוץ > כוונון אוטומטי > התחלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500