Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

הטלוויזיה מופעלת / מכובה באופן אוטומטי

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/19/2018

 

הטלוויזיה מופעלת / מכובה באופן אוטומטי

 

סימפטום

כאשר הטלוויזיה מופעלת / מכובה בזמן מסוים, בדוק אם תכונת התזמון (טיימר) מוגדרת.

 

כיצד לתקן

טלוויזיה לא חכמה

[תפריט] [הגדרות] [זמן (טיימר)] [כיבוי טיימר (תזמון)]

חזרה: בחר [פעם אחת], [בחר את היום], [יומי], [שני-שישי], [שני - שבת], [שבת-ראשון], [ראשון] או [כיבוי].

שעה, דקה: הגדר את השעה (שעה או דקה) להפעלת הטלוויזיה.

בעת שימוש בממיר, רק הטלוויזיה תופעל בזמן ההגדרה, אך לא הממיר.

 

כאשר ההתקן החיצוני (ממיר, וכו ') כבוי, הוא יציג "ללא אות" ולאחר 15דקות של ההודעה, הטלוויזיה תכבה אוטומטית.

 

 

 

 

 

 

כדי להגדיר כיבוי טיימר

תפריט > הגדרות > טיימר > טיימר כיבוי

חזרה: בחר 'פעם אחת', 'בחר את היום', 'יומי', 'שני – שישי', 'שני – שבת', 'שבת – ראשון', 'ראשון' או 'כיבוי'.

שעה דקה: הגדר את השעה (שעה או דקה) כדי לכבות את הטלוויזיה.

בעת שימוש בממיר, רק הטלוויזיה תכבה בזמן ההגדרה, אך לא הממיר.

 

 

 

 

 

 

 

 

טלוויזיות חכמות 2012 ~ 2013

בית > תפריט הגדרות > הגדרות > טיימר > הפעלה

חזרה: בחר 'פעם אחת', 'בחר את היום', 'יומי', 'שני – שישי', 'שני – שבת', 'שבת – ראשון', 'ראשון' או 'כיבוי'.

שעה דקה: הגדר את השעה (שעה או דקה) כדי להפעיל את הטלוויזיה.

בעת שימוש בממיר, רק הטלוויזיה תכבה בזמן ההגדרה, אך לא הממיר.

 

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500