Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

קווים המופיעים על המסך

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/19/2018

 

קווים המופיעים על המסך

 

 גורם

הגדרה שגויה של האות הנכנסת או יחס גובה-רוחב שגוי עלול לגרום לקווים בתמונה / לרעש בעת תצוגה.

 

דברים שיש לבדוק

בדוק אם יחס גובה-רוחב מוגדר כ- 16:9 (היחס המקורי נבחר).

 

בדוק את אות האנטנה וחיבור הכבל.

 

 הגדרת יחס גובה

המשתמש יכול לבחור את יחס הממדים.

 

1. מצב המסך המקורי מספק את איכות התמונה הטובה ביותר.

באפשרותך לבחור את המצב כאשר אתה מקבל וידאו HD באמצעות טלוויזיה דיגיטלית או HDMI.

 

2. יחס הממדים האוטומטי: מספק את יחס הממדים האופטימלי באופן אוטומטי 4:3 או 16:9 בהתאם לאות קלט התמונה.

 

תפריט ההגדרה/ התאמה / תפריט זמינות עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

 

 


 

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500