Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

לא ניתן להשתמש באינטרנט למרות שחיבור הרשת הקווית / אלחוטית עובד

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/19/2018

 

 

לא ניתן להשתמש באינטרנט למרות שחיבור הרשת הקווית / אלחוטית עובד

 

סימפטום

לחיבור רשת אלחוטית של Smart TV, בדוק את הפריטים הבאים:

- נתב וזמינות רשת אלחוטית

- הטלוויזיה תומכת בחיבור אינטרנט ע"י WI-FI

עבור דגמים מסוימים, זקוקים לחיבור אלחוטי (AN-WF100)

 

 

 

אם אתה מתחבר דרך LAN, רשת קווית תהיה מחוברת. אם ברצונך חיבור רשת אלחוטי, יש לנקוט בצעדים נוספים.

 

 כיצד לתקן

טלוויזיה לא חכמה

חיבור רשת קווית

חבר את יציאת ה - LAN בחלק האחורי של הטלוויזיה לנתב או לנתב LAN שעל הקיר

 

 

 

אלחוטי: חבר את הפלאג האלחוטי (AN-WF100) ליציאת USB בטלוויזיה.

אם אפשרות ה- Wi-Fi מוגדרת בטלוויזיה, אין צורך לחבר את הפלאג האלחוטי.

 

 


 

 

לחץ על Smart או על לחצן הבית ובחר הגדרות 

 

בחר חיבור רשת

 

 


 

עבור חיבור רשת קווית, זה יחובר אוטומטית.

עבור חיבור רשת אלחוטית, הוא יחפש רשימה של נתבים המוכנים לחיבור.

 

 

תוצג רשימת נתבים המוכנים לחיבור יש לבחור את הרשת הרצויה.

(לא חל על חיבור רשת קווית)

 


 

 

 

 

הזן את קוד האבטחה (סיסמה) במידת הצורך.

 

 

 

 

השלם את חיבור הרשת.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500