Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

כיצד ניתן לצפות בשידורים דיגיטליים?

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/19/2018

 

כיצד ניתן לצפות בשידורים דיגיטליים?

 

סימפטום

צפיה בשידור דיגיטלי

 

כיצד לתקן

1. רק כאשר יש אפשרות לקבל אות דיגיטלי, ניתן לצפות בשידור דיגיטלי באמצעות כוונון אוטומטי.

 

2. עבור משתמשי טלוויזיה אנלוגיים, ניתן להתקין מקלט שדרכו אפשר לקבל אות דיגיטלי או טלוויזיה דיגיטלית על מנת שתוכל לצפות בשידור דיגיטלי.

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500