Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

השעון אינו מוצג בטלוויזיה

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/19/2018

 

השעון אינו מוצג בטלוויזיה

 

סימפטום

הזמן בטלוויזיה אינו נכון.

אם תלחץ על לחצן אישור (תצוגת מידע), תוכל לבדוק את הזמן שנקבע.

 

עבור אלה המקבלים אות דיגיטלי באמצעות אנטנה, אם אתה מגדיר "אוטומטי", הזמן מוגדר מתחנת השידור.

 

עבור אלה הצופים בטלוויזיה באמצעות ממיר או מכשירים חיצוניים אחרים, באפשרותכם לבחור "ידני" ולהגדיר את הזמן באופן ידני.

 

לאחר הגדרת הזמן, אם יכבה החשמל (הפסקת חשמל, ניתוק כבל החשמל, ניתוק חשמל), השעון יאותחל כך שתצטרך להגדירו שוב.

אם השעה אינה נכונה, הקלטה מתוזמנת וטיימר (תזמון) הפעלה / כיבוי לא יבוצע בזמן שרצית

 

כיצד לתקן

טלוויזיה לא חכמה

 

 

אוטומטי: הגדרות > זמן > בדוק 'זמן נוכחי' > שעון > אוטומטי

עבור משתמשי DTV, אם הינך מוגדר כ- Auto, הזמן יעודכן מתחנת השידור..

 

ידני: הגדרות > זמן > בדוק 'זמן נוכחי' > שעון > ידני > שנה שנה / חודש / יום / שעה / דקה.

 

 

 


 

Netcast 2012 ~ 2015

אוטומטי: Smart> תפריט הגדרות > הגדרות > זמן > שעון > אוטומטי

ידני: Smart> תפריט הגדרות > הגדרות > זמן > שעון > ידני

 

 

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500