Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

השלט הרחוק אינו פועל

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

השלט הרחוק אינו פועל

 

איך לתקן

1. הפעל את המוצר מחלקו התחתון.

- אם כיבית את הטלוויזיה באמצעות מתג הפעלה, לא ניתן להפעיל אותה באמצעות שלט רחוק.

- המיקום של מתג מתח AC עשוי להשתנות בהתאם לדגם או שלא יהיה קיים כלל.

 

 

 

 

 

 

2.  בדוק את השלט הרחוק אם הטלוויזיה נבחרה.

לחצו על הלחצן "TV" בחלקו העליון של השלט הרחוק.

הלחצן "TV" עשוי להימצא בשלט או לא, בהתאם לסוג השלט הרחוק

 

3. אם המקלט של הטלוויזיה משמאל / מימין מכוסה חפצים.

הסר את כל האובייקטים המכסים את המקלט.

 

• אם השלט הרחוק אינו פועל בעת צפייה בטלוויזיה,

- כבה את אור הניאון (מייצב) ונסה שנית.

שלושה גלי פלורסנט אור (מייצב) עלולים להפריע לתדר וזה עלול לגרום לתקלה. (שלט רחוק: 38 קילו-הרץ)

- בדוק את הסוללה ואת מיקום ה +- שלה בשלט.

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500