Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

שומעים סאונד אך לא רואים תמונה

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

שומעים סאונד אך לא רואים תמונה

 

סימפטום

זה עלול לקחת קצת זמן עבור OLED, LED, LCD, מוצרי PDP להראות תמונה לאחר הפעלת הטלוויזיה.

 

איך לתקן

בדוק אם הלוגו של LG מופיע כרגיל על המסך בעת הפעלה.

 

בעת שימוש בממיר, בדוק אם הוא מופעל.

 

• עבור דגמי OLED ודגמים מסוימים אחרים, הלוגו של LG אינו מופיע על המסך בעת הפעלה.

 

טכנאי שירות צריך לבדוק את הסימפטומים הבאים.

 

1. כאשר נורית סטנד ביי מהבהבת למשך יותר מ -30 שניות, החשמל נכבה לאחר הבהוב של נורית הסטנד ביי.

או שצליל נקישה חוזר נשמע מהצד האחורי של המוצר.

2. כאשר יש אודיו אך לא נראה וידאו, ותפריט ההגדרות אינו מופיע בעת לחיצה על לחצן התפריט בשלט רחוק.

 

לידיעתך,

PDP.LCD, LED TV: בתוך כ 10 שניות.

טלוויזיית LCD אלחוטית: 17 ~ 20 שניות. (לחיבור אלחוטי)

טלוויזיית  OLED: בתוך כ 15 שניות.

 

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500