Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

נשמעים קולות של פעולת מכונה

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

נשמעים קולות של פעולת מכונה

 

סימפטום

רעשי קרקוש

 

 

כיצד לתקן

רעש קרקוש: זה נפוץ עבור מוצרים כמו מכוניות, או רהיטים העשויים פלסטיק בשל טמפרטורה ולחות.

רעש חשמלי: נוצר במעגל שבו זורם זרם רב עבור פעולת המוצר. ורמת הרעש עשויה להשתנות ממוצר למוצר.

• הרעש אינו רלוונטי לביצועים ולאמינות המוצר. אנו תואמים תקן קפדני עבור ייצור, ורמה מסוימת של רעש עשויה להיווצר.

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500