Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

מוצגת הודעה 'במצב אינו נתמך'

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

מוצגת הודעה 'במצב אינו נתמך'

 

 סימפטום

בעת חיבור מחשב וטלוויזיה, ייתכן שתראה את ההודעה "מצב לא נתמך".

על מנת לפתור בעיה זו אתה צריך להתאים את הרזולוציה של מסך המחשב.

טלוויזית HD: 768 X 1024

FULL HD: 1080 X 1920

Ultla HD TV: 2160 X 3840

Ultla HD TV: 2160 X 3840, צריך לבדוק אם הדגם תומך בכרטיסים גרפיים.

 

 איך לתקן

Windows 7 ומעלה

לחץ לחיצה ימנית במקום כלשהו על מסך שולחן העבודה בחר רזולוציית מסך כוונן את רזולוציית המסך בהגדרות

 

 

 

Windows XP

לחץ לחיצה ימנית במקום כלשהו על מסך שולחן העבודה בחר מאפיינים כוונן את רזולוציית המסך בהגדרות

 


משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500