Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

השהייה בהדלקת הטלוויזיה

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

השהייה בהדלקת הטלוויזיה

 

סימפטום

עבור מוצרי OLED, LED, LCD ו- PDP, ייתכן שיחלוף זמן מה עד שתוצג תמונה מעת הפעלת המכשיר.

 

איך לתקן

ראה אם סמל הלוגו של LG מופיע על המסך בעת הפעלת החשמל.

אם אתה משתמש בממיר, בדוק אם הינו מופעל.

עבור OLED ודגמים מסוימים, הלוגו של LG אינו מופיע על המסך בעת הפעלתו.

 

אחד מהסימפטומים מטה מצריך בדיקה על ידי מהנדס:

1. מנורת ההמתנה מהבהבת במשך יותר מ -30 שניות או כיבוי הטלוויזיה לאחר הבהובים או רעשי "קליק-קליק" בוקעים באופן חוזר מחלקה האחורי של הטלוויזיה.

2. מערכת הקול פועלת היטב, אך לא מופיעה תמונה על המסך, ותפריט ההגדרות אינו מופיע אפילו לאחר לחיצה על לחצן התפריט בשלט הרחוק.

 

[הערות]

PDP.LCD, LED TV: בתוך 10 שניות.

טלוויזיות LCD אלחוטיות: 17-20 שניות

טלוויזיות OLED: 15 שניות לערך

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500