Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

העברת מיקומה של האנטנה גרמה לשיבוש ולא ניתן להפעיל אותה

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

העברת מיקומה של האנטנה גרמה לשיבוש ולא ניתן להפעיל אותה

 

סימפטום

קנית טלוויזיה חדשה או שינית את מיקומה של האנטרנה וכעת לא ניתן לצפות בטלוויזיה עם האנטנה מחוברת

כיצד לתקן

אם תחבר את האנטנה לשקע הקיר ואת אנטנת הטלוויזיה / כבל באמצעות כבל אנטנה ותגדיר כוונון אוטומטי, הערוץ יישמר באופן אוטומטי בזיכרון.

חיבור אנטנה / כבל נמצא בחלק האחורי של הטלוויזיה, ועשוי להשתנות בהתאם לדגם.

עיין בתמונה למטה וחבר את האנטנה.

 

  

כיצד להגדיר כוונון אוטומטי

 

טלווייה לא חכמה

תפריט תהליך ההגדרה / התאמה עלול להשתנות בהתאם לדגם

 

תפריט > ערוץ > כוונון אוטומטי

  

טלוויזיה חכמה לפני שנת 2013

 

תפריט > הגדרות > ערוץ > כוונון אוטומטי > התחלה

 

 

 

 

 

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500