Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

כשהמטען מחובר נורת הלד אינה מאירה

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

זהו מדריך CIC עבור מוצר AV אך אני רושם מדריך זה עבור מוצר טלוויזיה בגלל סמכות 'החשבון שלי'.

 אני מבקש הבנה בעניין זה.

 

נכבדיי

עיינו במדריך המצורף לפעולת רמקול . SJ7

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500