Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

מצב חיסכון באנרגיה אינו פועל

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

מצב חיסכון באנרגיה אינו פועל

סימפטום

לא ניתן לבחור במצב חיסכון בחשמל

 

איך לתקן

בדוק את המצב,

כאשר הוא מוגדר כ - THX, הבהירות מכוונת לתיאטרון (מצב כהה).

 

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500