Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

הטלוויזיה מופעלת / נכבית באופן אוטומטי

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

הטלוויזיה מופעלת / נכבית באופן אוטומטי

 

סימפטום

האם ברצונך להשתמש בטיימר להפעלה / כיבוי של טלוויזיה בזמן מסוים?

אתה יכול לעשות זאת עם הגדרת טיימר להפעלת הטלוויזיה / כיבוי.

כדי להשתמש בפונקציה זו, יש להגדיר את השעה הנוכחית.

אם הזמן הנוכחי מוגדר "להגדרת משתמש", עליך לאפס את השעה הנוכחית כאשר הטלוויזיה כבויה.

 

איך לתקן

לא SMART

1. בזמן

[תפריט] [זמן] [בזמן]

חזרה: [פעם אחת], [יומי], [שני-שישי], [שני-שבת], [שבת-ראשון], [ראשון] , [כיבוי]

שעה, דקה: הגדר שעה ודקה עבור הזמן.

קלט: בחר את מצב הקלט שברצונך לצפות בו כאשר הטלוויזיה מופעלת.

(אם אתה משתמש בממיר, בחר את מצב הקלט שבו הטלוויזיה מחוברת לממיר)

ערוץ: הגדר ערוץ שברצונך לצפות בו כאשר הטלוויזיה מופעלת.

פונקציה זו זמינה רק כאשר הקלט מוגדר לטלוויזיה, ועליך לבחור ערוץ מתוך כבל DTV / TV / DTV / TV. (בחירת ערוצים אינה זמינה עם ממיר)

סאונד: הגדר את עוצמת הקול עבור הזמן שבו הטלוויזיה תפעל. (0 ~ 100)

• כאשר המכשיר מוגדר כ - HDMI, Component ו- Input חיצוני, הטלוויזיה מופעלת באופן אוטומטי, אך אם המקלט ההיקפי (לדוגמה, ממיר) כבוי, הוא יציג "ללא אות". לאחר 15 דקות של הפעלה, הטלוויזיה תכבה אוטומטית .

 

 

 

טלוויזיה חכמה 2012 ~ 2013

[בית] > [הגדרות תפריט] > [הגדרות] > [זמן] > [טיימר]

חזרה: [פעם אחת], [בחירת ימים], [יומי], [שני-שישי], [שני-שבת], [שבת-ראשון], [ראשון], [כבוי].

שעה, דקה: הגדר שעה ודקה עבור הטיימר

קלט: בחר את מצב הקלט שברצונך לצפות בו כאשר הטלוויזיה מופעלת.

(אם אתה משתמש בממיר, בחר את מצב הקלט שבו הטלוויזיה מחוברת לממיר)

ערוץ: הגדר ערוץ שברצונך לצפות בו כאשר הטלוויזיה מופעלת.

פונקציה זו זמינה רק כאשר הקלט מוגדר לטלוויזיה, ועליך לבחור ערוץ מתוך כבל DTV / TV / DTV / TV. (בחירת ערוצים אינה זמינה עם ממיר)

סאונד: הגדר את עוצמת הקול עבור הזמן שבו הטלוויזיה תפעל. (0 ~ 100)

• כאשר המכשיר מוגדר כ - HDMI, Component ו- Input חיצוני, הטלוויזיה מופעלת באופן אוטומטי, אך אם המקלט ההיקפי (לדוגמה, ממיר) כבוי, הוא יציג "ללא אות". לאחר 15 דקות של הפעלה, הטלוויזיה תכבה אוטומטית .

 

2. טיימר כיבוי

טלוויזיה לא חכמה

תפריט > הגדרות > זמן > טיימר כיבוי

חזרה: [פעם אחת], [בחירת ימים], [יומי], [שני-שישי], [שני-שבת], [שבת-ראשון], [ראשון], [כבוי].

שעה, דקה: הגדר שעה ודקה עבור הטיימר

אם אתה משתמש בממיר, הטלוויזיה תכבה בזמן כבוי מראש, אך הממיר לא יכבה באותו זמן.

 

 

 

 

 

טלוויזיות חכמות 2012 – 2103

בית > תפריט הגדרות > הגדרות > זמן > טיימר כיבוי

חזרה: [פעם אחת], [בחירת ימים], [יומי], [שני-שישי], [שני-שבת], [שבת-ראשון], [ראשון], [כבוי].

שעה, דקה: הגדר שעה ודקה עבור הטיימר

אם אתה משתמש בממיר, הטלוויזיה תכבה בזמן כבוי מראש, אך הממיר לא יכבה באותו זמן.

 

 

 

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500