Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

האם המקרר עמוס במזון?

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מקררים
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

 

האם המקרר עמוס במזון?

 

סימפטום

אין סירקולציה טובה של האוויר הקר.

 

סיבה

מזון הממוקם מול פתח האוויר יכול להפריע לזרימת האוויר.

 

איך לתקן

אידיאלי למלא כ 60% מקיבולת המקרר.

זה יאפשר את זרימת האוויר, וישמור על טמפרטורה אופטימלית.

עליה של 10% בכמויות המזון המאוחסן תוביל לעליה של 3.6% בצריכת החשמל.

 

 

               Do not block the air outlet vent.

 

 

[אל תחסום את פתחי יציאת האוויר]

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500