Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

כיצד למנוע עיבוי על חותם הדלת?

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מקררים
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

כיצד למנוע עיבוי על חותם הדלת?

 

סימפטום

אדי עיבוי על אטם הדלת

 

סיבה אפשרית

1. אם הדלת אינה סגורה לחלוטין בשל כמות גדולה של מזון המאוחסן, אוויר קר יכול לדלוף מן הפער בין הדלת למקרר, וזה גורם עיבוי.

2. אם המקרר ישן או עבר מקום לאחרונה, האיטום עלול להיחלש ואוויר קר ידולף מן הפער; וזה גם גורם לעיבוי.

 

איך לתקן

1. סדר מחדש את המזון וודא שהדלת סגורה לחלוטין.

2. נגבו את חותם הדלת עם מטלית ספוגה במים חמים. כוונן את המקרר כך שיהיה מוטה מעט לכיוון הגב.

 

             gasket

   

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500