Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

מדוע המים אינם זורמים?

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מקררים
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

מדוע המים אינם זורמים?

 

סימפטום

מים אינם זורמים

 

סיבה   

אי אספקת מים נגרמת בדרך כלל כאשר שסתום אספקת המים או שסתום קו המים סגור, או כאשר מסנן המים התת-קרקעי סתום.

 

איך לתקן 

1. ודא ששסתום אספקת המים פתוח, בדוק אם הצינור כפוף.

 

  

               Water supply valve

 

[שסתום אספקת מים]

 

  

 

 

    2. פתח את שסתום המים אם הוא סגור. בדוק המסנן אם מים תת קרקעיים בשימוש, היות והוא יכול להיסתם במהירות בשל מתכות כבדות וזיהומים הנמצאים במים.

 

  

              water line valve

                                        [שסתום קו המים]

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500