Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

כיצד להרכיב את מדף המקרר

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מקררים
  • עדכון אחרון 12/19/2018

 

כיצד להרכיב את מדף המקרר

 

סימפטום

מדף - פירוק / הרכבה

 

איך לתקן

1. הוצא את כיסוי הזכוכית מעל מגירת הירקות

- דגם דלת צרפתית

הסר הפריטים הנמצאים על הזכוכית

הוצא את מגירת הירקות

תמוך בכיסוי המגירה ביד אחת והרם את זכוכית בעזרת היד השניה

החזק את הזכוכית בשתי הידיים ומשוך אותה החוצה

 

2. דגם SxS DIOS - פירוק / הרכבה

שמור על הדלתות פתוחות לרווחה.

החזק את הידית ומשוך החוצה.

אם היא תקועה, הרם אותה מעט ושלוף.

הרם את המכסה מעט בעת ההרכבה.

ישר אותו בהתאם למסילה.

הרם מעט את החלק הקדמי של המגירה ואז דחוף אותה עד הסוף.

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500