Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

מדוע המקרר שלי ממשיך לעבוד? (מקרר שתי דלתות / רגיל / מסחרי , מקרר יין)

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מקררים
  • עדכון אחרון 12/19/2018

 

מדוע המקרר שלי ממשיך לעבוד? (מקרר שתי דלתות / רגיל / מסחרי , מקרר יין)

 

 

סימפטום

מקרר ממשיך לפעול

 

גורם

1. אם הזזת את המקרר או קיבלת שירות תיקון לאחרונה, ייתכן שהמקרר ימשיך לפעול כדי לשמור על הטמפרטורה שנקבעה עקב איבוד אוויר קר. (בדוק אם הנורה נדלקת לאחר תיקון על ידי פתיחת דלת המקרר, המתן 12 שעות לטמפרטורה להתייצב).

2. אם דלת המקפיא או המקרר הייתה פתוחה במשך תקופה ארוכה, המקרר ימשיך לעבוד כדי לפצות על אובדן אוויר קר. בדוק אם הדלתות סגורות היטב כאשר המקרר ממשיך לפעול. כאשר הטמפרטורה מתייצבת, המקרר יפעל ויפסיק לסירוגין.

3. אם בקר הטמפרטורה מוגדר כ-  Strong (חזק), הוא יכול לפעול זמן רב יותר. זמן עבודה של מקרר יושפע מתדירות פתיחת / סגירת הדלתות, כמות המזון שנשמר, מיקום ההתקנה וכו '.

איך לתקן

1. אם המקרר מגיע לטמפרטורה הקבועה, המנוע יפסיק בהתאם.

- אם רכשת מוצר חדש או העברת אותו למצב ישר, חבר את כבל החשמל לאחר 5 דקות.

- אם הזזת את המקרר מונח או מוטה ביותר מ 45 מעלות (°), השתמש בו 1 ~ 2 שעות לאחר שמירה על זה ישר.

- אם אתה מחבר מחדש את כבל החשמל, חבר אותו לאחר 5 דקות. אם אתה מנתק ומחבר אותו לעתים קרובות מדי, ייתכן שהמדחס יטען יתר על המידה. זה טבעי שהמקרר יעבוד ויעצור שוב ושוב, הם יחזרו לקצב הרגיל שלהם למחרת.

 

                 pic 1

 

<תיקון מקרר>

2. ודא שהמכשיר סגור היטב. המקרר יפסיק לפעול כאשר הוא מגיע לטמפרטורה שנקבעה.

 

               pic 2

 

<קומפרסור בפעולה>

3. קבע את בקר הטמפרטורה כ - בינוני.

עבור הדגמים החדשים ביותר, טמפרטורת המקפיא וטמפרטורת המקרר ניתנים לשליטה בנפרד.

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500