Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

המנורה אינה פועלת כאשר הבר (במקרר שתי דלתות) פתוח

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מקררים
  • עדכון אחרון 12/19/2018

 

המנורה אינה פועלת כאשר הבר (במקרר שתי דלתות) פתוח

 

סימפטום

אין אור כאשר הבר במקרר שתי דלתות, פתוח

 

גורם

אין מנורה בתוך הבר.

כאשר אתה פותח את הבר, הנורה במקרר מופעלת. אם יש פריטים החוסמים את האור מהמקרר, יהיה חשוך.

ארגן את הפריטים מחדש וראה אם זה עדיין חשוך.

אם הנורה אינה נדלקת בעת פתיחת הבר, אך נדלקת כאשר אתה פותח את המקרר, מתג דלת הבר עשוי להיות פגום.

פנה למרכז השירות.

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500