Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

מדוע המקפיא משמיע קול שריקה?

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מקררים
  • עדכון אחרון 12/19/2018

 

 

מדוע המקפיא משמיע קול שריקה?

 

סימפטום

מקרר משמיע קול שריקה.

סיבה 

1. קול שריקה ניתן לשמוע כאשר נוזל קירור קר מתאדה.

2. כאשר אוויר חם מבחוץ מתקרר פתאום, שינוי בלחץ עושה את הרעש.

 

איך לתקן  

1. אם המקרר עובד כרגיל, אין סיבה לדאגה.

2. אם האוויר בתוך המוצר אינו קר מספיק, פנה למרכז השירות כדי לבדוק את דליפת הגז.

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500