Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

מדוע המקפיא גורם לרעש לחיצה?

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מקררים
  • עדכון אחרון 12/19/2018

מדוע המקפיא גורם לרעש לחיצה?

 

סימפטום  

המקרר עושה קולות לחיצה.

 

סיבה

רעש לחיצה מגיע מהמתגים אשר מפעילים את COMP, מאוורר מנוע, ויחידות אחרות.

 

איך לתקן

1. רעש לחיצה מתרחש כאשר MAIN PCB השולט ביחידות אחרות מפעיל את הפונקציה שלו.

2. רעש זה הוא סימן לפעולה רגילה.

 

 

 

 

                 Relay switches that control motors, and fans

 

 

[מתגי ממסר שמניעים מנועים ומאווררים]

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500