Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

המקרר לא מספק קרח

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מקררים
  • עדכון אחרון 12/19/2018

 

המקרר לא מספק קרח

 

סימפטום

 לא מספק קרח

 

איך לתקן

שלב 1. בדוק אם פתח יציאת הקרח סתום ורוקן את הקרח

קרח יהיה תקוע אם אינך משתמש במכונת הקרח זמן רב.

במקרה זה, רוקן את הקרח וצור קרח חדש

 

 

 

שלב 2. התקן את דלי הקרח כראוי
 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500