Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

איך לפרק את הדלת

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מקררים
  • עדכון אחרון 12/17/2018

 

איך לפרק את הדלת

 

סימפטום

פירוק הדלת / הרכבה

 

גורם

לפרק בכדי לשנות מיקום

 

איך לתקן

DIOS מקרר רגיל

 

 


משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500