Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

[G3] איך לטעון את המכשיר שברשותי?

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • LG Friends, טאבלטים, סמארטפונים
  • עדכון אחרון 04/29/2018

?איך לטעון את המכשיר שברשותי

 

 :טעינת המכשיר How to use

.יש לטעון את המכשיר עם השימוש הראשוני. השתמש במטען כדי להטעין את הסוללה

. USB המחשב גם יכול לשמש כמטען למכשיר ע"י חיבורו באמצעות כבל

 

:אזהרה

 

השתמש רק במטענים, בטריות וכבלים שאושרו ע"י חברת LG. שימוש במטענים או כבלים לא מאושרים עלול לגרום לסוללה להיטען בצורה איטית והופעת הודעות לא רצויות במכשירך.

השימוש במטענים או כבלים שלא אושרו עלולים לגרום לנזק במכשיר הסלולרי שברשותך או אף לגרום למכשיר להתפוצץ.

כל נזק למכשיר או לסוללה, במקרים אלו, אינו מכוסה במסגרת האחריות.

 

חיבור המטען נמצא בתחתית המכשיר. הכנס את כבל ה-USB לחיבור המתאים, ולאחר מכן חבר את המטען לשקע החשמל.

 

 

 

 

Imige file

 

 

      :הערה

 

* יש לטעון את הסוללה במלואה עם תחילת שימוש המכשיר כדי לשפר את חיי הסוללה.

* אין לפתוח את המכסה האחורי של המכשיר בזמן טעינת המכשיר. 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500