Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

גלריה: עריכת סרטון המשך

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • LG Friends, טאבלטים, סמארטפונים
  • עדכון אחרון 07/29/2018

 גלריה: עריכת סרטון המשך
 
 באפשרותך לשנות את רזולוציית הווידאו במסך עריכת וידאו.
 
כיצד לשנות את רזולוציית הווידאו
 
1 . גע בסמל 'עריכה' בעת תצוגה מקדימה או במהלך הפעלת וידאו באמצעות האפשרות LG Video.
2 . גע בסמל הרזולוציה 
3 . בחר ברזולוציה אליה תרצה לשנות 
4 . סיים את כל העריכות שלך ולחץ על שמור

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500