Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

Home screen: Downloaded app_G6

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • LG Friends, טאבלטים, סמארטפונים
  • עדכון אחרון 07/18/2018

 

 

מסך הבית : הורדת יישום 

 

שנה את מיקום ברירת המחדל לשמירת יישומים בנייד 
 

 

 

 

 ,G6 החל ממכשיר     האפליקציה שהורדת תוצב בסוף דף הבית האחרון

ב דגמים קודמים, האפליקציה שהורדה הושמה במקום פנוי בדף השני שנמצא ליד דף הבית המוגדר כברירת מחדל (דף הבית הראשון שנקבע)

במכשיר G6, משתמשים יכולים לשנות את דף הבית המוגדר כברירת מחדל שלהם.

אם נשמור את הגדרת ברירת המחדל למיקום אפליקציה חדשה (שהורד עתה מהחנות) כמו במודל הקודם,

למשתמשים יהיה קשה לחזות היכן יוצג היישום החדש.

לכן, נציג את האפליקציה החדשה שהורדה בדף הבית האחרון. כך משתמשים יוכלו בקלות למצוא אותה.

 

 

 

 

 

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500