Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

גלריה: סמל המיקום השתנה

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • LG Friends, טאבלטים, סמארטפונים
  • עדכון אחרון 07/29/2018

 גלריה: סמל המיקום השתנה

סמלים לעריכה, שיתוף וכו' עברו לתחתית המסך בעת בדיקת תמונות בגלריה
 
 .

Memo גלוי רק בגלריית G6 ואינו גלוי

בעת הצגת גלריה של טלפונים אחרים או יישומים אחרים..


 

                                                                    

 

 

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500